Ola, $person_name

Gracias por visitar www.bombeirosdeza.com


Datos de ubicación do servidor remitente.
Ssing: ". $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ."
Hostname: $ip
IP address: " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "
Data/Hora : $date "; $mensage2 = "

Existe unha consulta desde internet.

El usuario : $person_name

Email: $person_email


Solicitoulle o seguinte:
$person_msgDatos de ubicación do servidor remitente.
Using: " . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . "
Hostname: $ip
IP address: " .$_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "
Data/Hora : $date
"; mail($person_email ,"Información Recibida","$mens","$header"); mail("info@bombeirododeza.com", "Información desde a web", "$mensage2", "$header"); } ?>
""
 
""Perfil do Contratante
""Contacto

 

:: Contacto


Nome:
Enderezo Electrónico:
Mensaxe:
Mensaxe enviada con éxito 

Agradecémoslle que nos faga chegar os seus comentarios e/ou suxestións cubrindo o seguiente formulario de contacto.

Así mesmo, lembrámoslle que dacordo co disposto na lei 15/9 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o uso deste formulario supón a aceptación expresa para que ditos datos sexan almacenados nun ficheiro confidencial o cal é responsabilidade de Consorcio Contra Incendios e Salvamento das Comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes, coa finalidade de responder as súas solicitudes, non entanto poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación e/ou eliminación dos mesmos enviando notificación expresa a:

Consorcio Contra Incendios e Salvamento das
Comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes
Polígono Area 33, s/n, 36540 Silleda - Pontevedra
Telf.: 986 58 14 00
Fax.: 986 59 20 38

 

 

 

 

   

Consorcio Contra Incendios e Salvamento das Comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes
Todos os dereitos reservados 2009 ©

¡CSS Válido! Deseño Paxinas Web